ฮวงจุ้ยห้องครัว เรียนรู้เอาไว้ เผื่อขาดเผื่อเหลือได้ใช้

ด้วยไม่ว่าพื้นที่ใดในบ้าน คนไทยเชื้อสายจีน มักจะมีการออกแบบตกแต่งให้ชำนาญตามหลัก ฮวงจุ้ยครับ เพราะเชื่อว่า หากปฎับัติตามก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาครับ ทำให้กระแสความเชื่อเรื่อง โดยฮวงจุ้ย ได้แพร่หลาย ไปในกลุ่มคนต่างๆเป็นเมืองไทย ทำให้ในยุคปัจจุบันเอง ก่อนจะสร้างบ้าน คนทั่วไปก็มักจะดูฮวงจุ้ย แต่ก่อนทุกครั้ง ซึ่ง ห้องครัวก็ดั่งกัน มี ฮวงจุ้ยห้องครัว ครอบครัวอยู่ครับ ซึ่งก็มีหลายๆท่านที่ให้ความสนใจ ผมเลยลองเอาเนื้อหามาฝาก ผู้ที่สนใจ ฮวงจุ้ยห้องครัว ทุกท่านฮะ 1.สถานภาพของ ฮวงจุ้ยห้องครัว หากมองตามหลัก ฮวงจุ้ยห้องครัว แล้วห้องครัวที่ดีจักต้องอยู่หลังบ้านครับ โดยเหตุที่หน้าบ้านมีประตูใหญ่ ซึ่งหมายความว่าประตูบ้านอยู่ ดังนั้นการที่ห้องครัวอยู่หลังบ้านทำให้ อากาศที่พ้นเข้ามาทางประตูหน้าบ้านพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปทางหลังบ้านครับ นอกจากนี้แล้ว ฐานะห้องครัวที่ถูกหลัก ฮวงจุ้ยห้องครัว แล้วไป จะต้องไม่อยู่ข้างใต้ห้องนอน เพราะว่าจะทำภูมิอากาศร้อนออกจากห้องครัวไหลเข้าสู่ห้องนอนทำการสละห้องร้อน 2.ตำแหน่ง… Continue Reading